ازدواج و خانواده

تصميم گيري براي ازدواج

اگر يکي يا هر دو شما مي خواهيد رابطه را گسترش بدهيد، شايد خودتان را تحت فشار ببينيد که قبل از اينکه اتفاقي بيفتد و از هم جدا شويد، زودتر ازدواج کنيد. اما عجله کردن براي ازدواج به هيچ وجه ايده خوبي نيست.
اگر رابطه شما قوي باشد، مطمئن باشيد که از هر مشکلي عبور مي کند. اگر رابطه تان از ريشه سالم و رضايت بخش نباشد، مطمئن باشيد که ازدواج کردن بهترش نمي کند؛ فقط همه چيز را پيچيده تر از قبل مي کند.

پس قبل ازاينکه براي ازدواج تصميم بگيريد، بهتر است نگاهي صادقانه به خودتان به تنهايي و بعنوان يک زوج بيندازيد و درمورد آينده خودتان با هم صحبت کنيد. 

شايد بد نباشد که براي صحبت کردن درمورد افکار، ايده ها و برنامه هايتان با يک مشاور هم مشورت کنيد.

دليل هايي براي تصميم شما براي ازدواج

دليل هاي زيادي وجود دارد که مي تواند باعث شود يک زوج تصميم به ازدواج بگيرند. اما نکته مهم اين است که ببينيد کداميک از آن دلايل واقعاً صحيح هستند و کدامها براي ايجاد يک تعهد دائم العمر کافي نيستند.

در شرايط زير ازدواج براي شما صحيح است:

·         مي توانيد تا آينده دور خودتان را در کنار هم تصور کنيد.

·         ارزشهاي اوليه مشترکي داريد.

·         درمورد بچه دار شدن و بزرگ کردن بچه ها توافق نظر داريد.

·         تصور مي کنيد که طرف مقابلتان بهترين مورد براي شماست و نظر طرف مقابلتان هم درمورد شما همين است.

·         به او احترام مي گذاريد و خوب درکش مي کنيد.

·         خيلي خوب با هم ارتباط برقرار مي کنيد.

در شرايط زير بايد بيشتر به ازدواج با هم فکر کنيد:

·         مي ترسيد که رابطه تان با مشکلات مختلف از هم پاشيده شود. اگر اينطور فکر مي کنيد شايد رابطه تان به اندازه کافي قوي نيست که تا آخر عمر دوام داشته باشد.

·         براي دستيابي به فوايد و مزاياي متاهل بودن مثل وام ازدواج، مزاياي بيمه و امثال اين مي خواهيد دست به ازدواج بزنيد. بااينکه ممکن است مزاياي آن وسوسه انگيز باشد اما درست نيست به اين دليل شخصي را قانوناً وارد زندگيتان کنيد.

·         فکر مي کنيد ازدواج شما و طرفتان را عوض مي کند. شايد فکر مي کنيد با ازدواج طرفتان خيلي از رفتارها و عادت هاي خود را تغيير مي دهد اما بايد بدانيد که ازدواج هيچ چيز را تغيير نمي دهد. درواقع، حتي ممکن است همه چيز را بدتر هم بکند.

ويژگي هاي يک ازدواج قوي

سالمترين ازدواج ها آنهايي هستند که راه ارتباط در آنها باز است. طرفين مدام درمورد مسائل مختلف خود با هم حرف مي زنند و به هم احترام مي گذارند. در زير به بعضي از ويژگي هاي يک ازدواج قوي اشاره مي کنيم:

·         زوج درمورد احساسات، اميدها و آرزوهاي خود با هم حرف مي زنند.

·         وقتي مشکل و تضادي پيش مي آيد، دو طرف با احترام متقابل براي احساسات و نظرات هم از پس موضوع برمي آيند.

·         طي کشمکش ها و مشاجرات، دو طرف مي دانند که چه موقع بايد دست از بحث و جدل بردارند و فکرهايشان را روي هم بريزند.

·         هر دو طرف مايلند که بعد از مشاجره باز آشتي کنند.

·         دو طرف مي دانند که تفاوت هايي دارند و ياد مي گيرند که چطور با آنها کنار بيايند.

·         دو طرف از هم انتظار ندارند که هميشه و در همه حال يکجور بمانند. از تغييرات به وجود آمده در علايق، نظرات و حتي ظاهر هم استقبال مي کنند.

سوالهايي که قبل از ازدواج بايد از خود بپرسيد

ازدواج کنار هم آمدن دو فرد از لحاظ جسمي، احساسي و روحي است. در هرکدام از اين حيطه ها مسائ خاصي وجود دارد که براي هر ازدواج موفقي لازم است. براي اينکه ببينيد شما و طرف مقابلتان در هر کدام از اين حيطه ها با هم دمساز هستيد يا نه مي توانيد سوالات زير را از خود بپرسيد:

نحوه ارتباط

·         آيا از نحوه تصميم گيري ها در رابطه تان رضايت داريد؟

·         آيا درمورد برنامه هاي دراز مدت خود با هم بحث و مشورت کرده ايد؟

·         وقتي ناراحت و افسرده هستيد، آيا طرفتان مي تواند مشوق و سنگ صبور شما باشد؟

·         آيا مي توانيد به راحتي آنچه مي خواهيد را از طرفتان طلب کنيد؟

·         آيا از نحوه ارتباطتان با هم رضايت داريد؟

برخورد با مشکلات

·         آيا وقتي از چيزي ناراحت هستيد با هم درميان مي گذاريد؟ هيچيک از شما نبايد از بين ناراحتي خود براي ديگري بترسد، هر دو شما بايد براي حل مشکل و ناراحتي با هم تلاش کنيد.

·         آيا شما يا طرفتان زود از کوره در مي رويد؟ آيا سر مسائل پيش پا افتاده با هم بحث و جدل مي کنيد؟

·         آيا در معرض عموم از هم انتقاد مي کنيد؟ انتقاد کردن از طرفتان در مقابل ديگران نشانه بي احترامي به اوست و مي تواند چراغ هشداري از يک رابطه ناسالم باشد.

·         آيا شما يا طرفتان مداوماً مسائل و اشتباهات گذشته را يادآور مي شويد؟ يک راه خوب براي کنار آمدن با هم اين است که گذشته را به حال خود رها کنيد و درعوض روي حال و آينده تان تمرکز کنيد.

مسائل مالي

·         آيا مي دانيد درآمد طرفتان چقدر است؟ آيا طرفتان از درآمد شما بااطلاع است؟

·         آيا درمورد پولتان به طرف مقابلتان اعتماد داريد؟ آيا اينقدر به او اعتماد داريد که يک حساب مشترک با او باز کنيد؟

·         آيا اهداف ماليتان با هم يکسان است؟ آيا درمورد پس اندازها و سرمايه گذاريهايتان با هم صحبت کرده ايد؟

·         آيا مي توانيد با يک درآمد مشخص با هم کنار بياييد؟

·         آيا موافقيد که هر دو شما کار کنيد؟ بعد از اينکه صاحب فرزند شديد چه؟

·         اگر يکي از شما ناتوان شود چه؟ آيا ديگري حاضر است که از خانواده حمايت کرده و آن را بچرخاند؟

صميميت جسمي

·         آيا از طريقه ابراز محبت طرفتان رضايت داريد؟

·         آيا راحت درمورد سکس با طرفتان صحبت مي کنيد؟

·         آيا شک داريد که طرفتان به شما وفادار باشد؟ آيا طرفتان حسادت مي کند؟ حسادت مي تواند نشانه عدم اطمينان باشد. در يک رابطه موفق جايي براي بي اعتمادي نيست.

فرزندان  

·         آيا درمورد اينکه کي بچه دار شويد با هم مشورت کرده ايد؟ آيا در تعداد فرزنداني که مي خواهيد بياوريد با هم موافق هستيد؟

·         آيا در نحوه بزرگ کردن بچه ها اتفاق نظر داريد؟

·         آيا درمورد نقش مذهب در زندگي خودتان و بچه هايتان موافق هستيد؟

خانواده، دوستان و عادت هاي شخصي

·         نظر خانواده و دوستانتان درمورد طرف مورد نظرتان چيست؟ اگر آنها هم از رابطه تان حمايت کنند همه چيز خيلي بهتر و راحت تر خواهد بود.

·         درمورد خانواده و دوستان طرفتان چه احساسي داريد؟ بعد از ازدواج آنها هم بخشي از زندگي شما خواهند شد، پس بايد با آنها کنار بياييد.

·         آيا درمورد نحوه گذراندن تعطيلات و اوقات فراغت خود اتفاق نظر داريد؟ نيازي نيست که همه زمان بيکاري خود را کنار هم بگذرانيد اما بايد درمورد اينکه چطور آنرا بگذرانيد در کنار هم يا به تنهايي با هم موافق باشيد.

·         آيا رفتار و نحوه معاشرت طرفتان در اجتماع برايتان خوشايند است؟

·      آيا درمورد مسائل خانه داري مثلاً تميزي خانه و امثال آن موافق هستيد؟ درمورد داشتن حيوانات خانگي چطور؟

ازدواج تعهدي است که نبايد در آن عجله به خرج دهيد. هميشه بايد آنقدر صبر کنيد که هر دو شما آمادگي شروع آن را داشته باشيد. بعد بايد نگاهي عميق و صادقانه به خودتان، رابطه تان، طرف مقابلتان و انتظارات هر کدام از شما از ازدواج بيندازيد.

بد نيست که در اين زمينه با يک مشاور مشورت کنيد. حتي مي توانيد در کلاس هاي پيش از ازدواج شرکت کنيد. اگر بتوانيد آگاهانه و عاقلانه براي ازدواج وارد عمل شويد، شک نکنيد که رابطه اي فوق العاده قوي و بادوام خواهيد داشت.

تاریخ انتشار اصلی : ۲۰۱۸-۰۵-۰۲ ۱۵:۳۶:۰۱

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

92 − = 83

بستن